Nieuws

Kabinet slaat opdracht Senaat in de wind: toch bezuiniging op onderwijs

Zelfs de Eerste Kamer is het niet gelukt de bezuiniging op onderwijs te voorkomen. In december nam de Senaat nog een motie aan om deze zogenoemde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen, maar de minister van Financiën antwoordt nu dat het onmogelijk is daaraan gehoor te geven. Zonder de bezuiniging krijgt hij de Onderwijsbegroting niet sluitend, zo schrijft hij in een brief.

De bezuiniging is een overblijfsel van het vorige kabinet. Doordat overheidsuitgaven hoger uitvielen dan verwacht, was een gat op de begroting ontstaan. Gevolg is een bezuiniging die voor het primair onderwijs kan oplopen tot structureel 61 miljoen euro.

De PO-Raad heeft er in de Tweede Kamer en bij het kabinet steeds op aangedrongen deze tegenvaller niet ten koste te laten gaan van het onderwijs. De basisbekostiging is al niet op orde en nog meer bezuinigen is onbegrijpelijk en onverantwoord. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor leerling en leraar, waarschuwt de PO-Raad. Groeiende klassen en een nog hogere werkdruk kijken de sector aan.

Bovendien doet het een deel van het beloofde extra geld, bijvoorbeeld om werkdruk te verlichten, teniet. ,,Er gaat eerst flink wat geld af voordat er in 2021 iets bijkomt. Die investering is al onvoldoende en komt te laat om de problemen echt aan te pakken. Bezuinigingen hier bovenop zijn onverteerbaar, ze worden zo bovendien een sigaar uit eigen doos’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Ook de Stichting van het Onderwijs, waarin alle werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd zijn, riep meerdere malen op om de voorgenomen bezuiniging ongedaan te maken. De Eerste Kamer vindt eveneens dat juist in het onderwijs geïnvesteerd moet worden en dat bezuinigen die noodzaak in de weg staat.

In de brief zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) dat het kabinet ook ‘fors’ investeert in onderwijs en dat een deel van de oorspronkelijk geplande bezuinigingen al is teruggedraaid. ‘Voor het resterende, structurele bedrag zullen er echter maatregelen genomen moeten worden’, schrijft hij. Daarbij is zijn ambitie het ‘primaire proces zoveel als mogelijk te ontzien’.