Nieuws

PO-Raad op leerlingendaling.nl 'Anticiperen op krimp is lastiger dan gedacht'

Leerlingendaling heeft behoorlijk wat consequenties, maar hoe moeten scholen in het primair onderwijs daarmee omgaan? Reinier Goedhart, beleidsadviseur bij de PO-Raad staat scholen bij in financiële vraagstukken. Op de website leerlingendaling.nl - een website ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de PO-Raad en de VO-raad - vertelt hij hierover.

,,Vaak wordt gezegd dat leerlingendaling simpel is op te lossen als scholen gewoon op het fenomeen inspelen. Krimp kun je immers goed inschatten. Maar dat is een onjuiste voorstelling van de werkelijkheid'', legt Goedhart uit. Dat blijkt ook wel uit de praktijk. Hij krijgt vraag na vraag van scholen die voor lastige beslissingen staan. Beslissingen die daadkracht vereisen. Goedhart: ,,Niets doen is geen optie, keuzes moeten worden gemaakt. Een schoolbestuur dat niet anticipeert, krijgt later de bal teruggekaatst en komt in een nog lastiger parket.''

Vaak zijn de problemen van financiële aard. ,,Veel kleine scholen houden hun inkomsten nauwlettend in de gaten en zijn geïnteresseerd in de geldelijke consequenties van leerlingendaling.'' Een vooruitziende blik biedt volgens Goedhart uitkomst. Deze is uiterst belangrijk om financiële tegenvallers te voorkomen. 

Naast prognoses is samenwerken een effectief wapen tegen de gevolgen van een sterk dalend aantal leerlingen, bijvoorbeeld door te fuseren. Aan een fusie zitten echter behoorlijk wat financiële gevolgen, legt Goedhart uit. ,,Bij een fusie kunnen scholen veel toeslagen kwijtraken. Bijvoorbeeld het vaste bedrag voor materiële en personele onkosten vanuit het ministerie van OCW. Voor een fusie ontvangen beide scholen dit geld. Daarna enkel één school, de gefuseerde.''

Het ministerie van OCW heeft maatregelen genomen om deze financiële gevolgen te compenseren en krimpende scholen te steunen bij een fusie. Goedhart: ,,De fusiecompensatieregeling is tijdelijk verruimd. Ze vergoedt onder specifieke voorwaarden de aankomende 6 jaar de personeelskosten die scholen na een fusie kwijtraken.''

Lees hier het gehele artikel.