Nieuws

Proloog gebruikte de post-coronasubsidie voor een vakantieschool en deelt zijn stappenplan

Bijna 29.000 leerlingen in het primair onderwijs krijgen op dit moment extra begeleiding vanwege door de coronaperiode veroorzaakte achterstanden. Hun scholen vroegen hiervoor al voor de zomervakantie subsidie aan. Het is aan de scholen zelf een passend aanbod te verzorgen en ze maken dan ook verschillende keuzes. Proloog koos voor een zomerschool. We spraken directeur Onderwijs Ruerd Kuiper die zijn vijf-stappenplan deelt. Geïnspireerd? Je kunt nu zelf ook subsidie aanvragen.

Toen de leerlingen van Proloog (24 basisscholen in en rond Leeuwarden) in juni op school terugkwamen, vroeg iedereen zich natuurlijk af wat de periode van thuisonderwijs voor hen betekend had. “We willen garantstaan voor goed onderwijs”, vertelt Kuiper, “en keken dus wat we konden doen om zo goed mogelijk vervolg te geven aan de periode van thuisonderwijs.”

Uitdaging en rust

Een vakantieschool voor de groepen 5 t/m 8 heeft Proloog al jaren, in samenwerking met de gemeente en andere schoolbesturen. Nieuw was de zomerschool voor de groepen 1 t/m 4 die Proloog zelf in een maand neerzette. Er was namelijk haast geboden, de vakantie stond voor de deur. Dat maakte dat er naast het enthousiasme over de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s enige spanning was omdat in de laatste week van het schooljaar nog niet duidelijk was of het geld werd toegekend. Maar de subsidie kwam en zo werd niet alleen de nieuwe zomerschool bekostigd, maar kon ook de capaciteit van de bestaande vakantieschool verdubbeld worden.

Kuiper is tevreden met de subsidieregeling: “Ik heb er heel veel waardering voor dat je als schoolbestuur vrij bent dingen te bedenken die bij jou passen”. Nu, zes weken later, is de directeur ‘enthousiast en trots’ over wat hij en zijn team hebben neergezet. “Ik ben uiteraard gaan kijken en er heerste een heel uitdagende, rustige sfeer in de groepen. De locatie was mooi en fijn. De leerlingen werkten met plezier in een afwisselend programma dat gericht was op zowel hun cognitieve, creatieve als sportieve ontwikkeling.”

Welke tips heeft Kuiper voor andere scholen? Hij deelt hieronder zijn stappenplan:

Stap 1 -  Bepaal je doelgroep. Bespreek met IB’ers en directeuren op welke leerlingen je je richt. In het geval van Proloog zijn dat drie groepen: kinderen van wie de school zegt dat het goed is als ze ook in de vakantie doorgaan met leren, kinderen met een speciale onderwijsbehoefte vanwege bijvoorbeeld autismeproblematiek en kwetsbare kinderen met wie de school nauw in contact wil blijven.

Stap 2 – Betrek alle partijen. Jij kunt een leerling wel op de zomerschool willen hebben, maar denken de ouders daar ook zo over? Ga met elkaar in gesprek. Proloog overlegde direct met ouders van leerlingen die in de doelgroep vielen, maar deed ook een open uitnodiging: Meld je als je denkt dat dit iets voor jouw kind is.

Stap 3 - Goed onderwijs moet centraal blijven staan. Benoem je doelstellingen en bepaal dan wat je gaat aanbieden. Kuiper: “Een zomerschool is geen veredelde kinderopvang. Wij zijn er primair op gericht om kinderen zich cognitief te laten ontwikkelen. Maar je wilt natuurlijk ook een aansprekend en afwisselend programma waar ze met plezier naartoe gaan.” Proloog werkte samen met een sport- en cultuurorganisatie. En had ook aandacht voor persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Stap 4 – Doe alles in overeenstemming met de school van herkomst. Laat de school formuleren wat zij vindt dat deze leerling nodig heeft. “Elke leerling kreeg individuele leerdoelen en een leerpakketje mee vanuit de eigen school”, legt Kuiper uit. “Op dagen dat een kind niet op de zomerschool was, was er een kleine opdracht of oefening voor thuis, zodat het leren niet stillag.”

Stap 5 – Koppel terug en evalueer. Proloog zorgt bij alle 40 deelnemende kinderen voor een goede overdracht van de zomerschool naar de school van herkomst. De komende weken vindt de evaluatie plaats. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten van het vakantieonderwijs. Kuiper hoopt tegen de herfstvakantie duidelijkheid te hebben en bepaalt dan in overleg met zijn scholen of de resterende subsidie wordt gespendeerd aan nog een vakantieschool of extra ondersteuning onder lestijd.

Ook subsidie aanvragen?

Geïnspireerd door dit verhaal? Je kunt nu zelf ook subsidie aanvragen.
Het tweede tijdvak van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 wordt half oktober uitgekeerd. Aanvragen moeten worden ingediend voor 18 september 2020.

Twee jongens aan tafel