Nieuws

Regeldruk gegroeid: geld voor werkdruk snel nodig

Ondanks de acties de afgelopen jaren om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk. Dat blijkt uit het rapport ‘Regeldruk en de Regeldrukagenda’ die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gepubliceerd. Dit bewijst volgens de PO-Raad dat er snel meer geld moet komen voor schoolteams om de regel en -werkdruk aan te pakken.

In het rapport wordt de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ geevalueerd. In 2014 ondertekenden het ministerie van OCW en andere partners uit het onderwijsveld, waaronder de PO-Raad, deze agenda. Doel ervan was het verminderen van de regeldruk die ten koste gaat van het werkplezier en de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zorgt regeldruk voor toenemende werkdruk in het onderwijs.

Regeldruk toegenomen

Het eindrapport laat zien dat in het primair onderwijs ten minste 75 procent van bestuurs en -directieleden en leden van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad vindt dat de regeldruk een beetje of sterk is toegenomen. Het gaat hierbij om administratieve lasten door interne en externe verantwoording, de frequentie van secundaire taken en het aantal nieuwe regels dat van invloed is op het werk.

Positief is dat er meer aandacht is gekomen voor de werkdruk in het onderwijs en dat veel onderwijsinstellingen passende maatregelen hebben getroffen om de werkdruk op interne administratieve taken te verbeteren.

Werkdruk aanpakken

Na acties van het PO-front kondigde het kabinet vorig jaar aan 430 miljoen euro beschikbaar te stellen om de werkdruk te verminderen, maar het overgrote deel van dit geld is pas beschikbaar vanaf 2021. De conclusies uit het rapport bevestigen het belang dat dit geld eerder beschikbaar komt, vindt de PO-Raad. Schoolteams moeten vervolgens zelf kunnen bepalen hoe zij het geld op hun school inzetten om de werk- en regeldruk aan te pakken. Minister Slob van Onderwijs wil eerst goede plannen zien, voor hij het gesprek aan wil gaan om de extra middelen eerder beschikbaar te stellen.

Formulieren en nieuwe regels

Ook Trouw schrijft dat leraren, schooldirecteuren en bestuurders het idee hebben dat ze steeds meer tijd kwijt zijn aan zaken die niets te maken hebben met lesgeven. De krant benadrukt dat uit het onderzoek blijkt dat bestuurders en directeuren werkdruk ervaren door nieuwe regels waar ze aan moeten voldoen. Leraren, schooldirecteuren en bestuurders hebben ook last van de hoeveelheid formulieren die ze in dienen te vullen voor het ministerie en de inspectie.