Nieuws

Rinda den Besten in media over onderwijshuisvesting

Zowel het Parool als het NRC Handelsblad schonk afgelopen donderdag aandacht aan het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over onderwijshuisvesting. Daaruit komt naar voren dat leraren hun schoolgebouw gemiddeld beoordelen met het cijfer 5,7. Een groot knelpunt in onderwijshuisvesting is de vraag wie verantwoordelijk is voor renovatie. Nieuwbouw is bij de gemeente belegd, onderhoud bij de schoolbesturen. 

De ARK adviseert dan ook om wettelijk vast te leggen wie er verantwoordelijk is voor renovatie van schoolgebouwen. Dat is een grote wens van gemeenten, zo bleek eerder deze week uit een enquête van Bouwend Nederland. Ook Rinda den Besten, voorzitter van basisscholenkoepel PO-Raad, onderstreept dat: 'Renovatie kan immers nieuwbouw overbodig maken en moet dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden.'

Staatssecretaris Dekker ziet dit echter niet zitten, het zou het verantwoordelijkheidsgevoel van schoolbesturen en gemeenten kunnen afzwakken, zo meldt het NRC. De PO-raad (de vereniging van basisschoolbesturen) vindt dat jammer. „Om meer duidelijkheid te scheppen is het toch handig om dit in de wet vast te leggen”, zegt voorzitter Rinda den Besten in deze krant. „Schoolbesturen en gemeenten zullen heldere afspraken moeten maken over wat een eerlijke verdeling is.”

Lees hier de volledige reactie van de PO-Raad op het ARK-rapport.