Nieuws

Trouw: 'Ouders betalen steeds meer aan basisschool'

Scholen vragen een steeds grotere bijdrage van ouders om activiteiten van leerlingen van te betalen, schrijft dagblad Trouw. De krant baseert die conclusie op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bedrag steeg van gemiddeld 28 euro per kind per schooljaar in 2006 naar 61 euro per kind per schooljaar in 2016.  

In de krant wordt benadrukt dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is en dat een kind van wie de ouders niet betalen nooit mag worden uitgesloten van het verplichte lesprogramma. Van extra activiteiten mag dat formeel wel, maar de PO-Raad wil het liefst helemaal af van de ouderbijdrage. Het geld dat scholen van de overheid krijgen zou voldoende moeten zijn voor schoolreisjes en vieringen, aldus een woordvoerder in de krant. 'Dat hoort ook bij onderwijs. Het is belangrijk voor kinderen. Als de bekostiging vanuit de overheid op orde is, zijn we ook af van de oplopende ouderbijdragen.'

Hij laat ook weten dat ouders die het geld niet kunnen missen, vaak terecht kunnen bij een fonds van de gemeente. 

Meer weten?

Meer weten over de vrijwillige ouderbijdrage? Bekijk hier enkele veel gestelde vragen