Nieuws

Tweede Kamer in debat over leraren

Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over buigt op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg over leraren. De PO-Raad is blij met het gesloten werkdrukakkoord, waardoor er dit jaar al extra middelen beschikbaar komen om werkdruk tegen te gaan. Als sociale partner werkt de sectororganisatie ook hard aan een nieuwe CAO PO om de salarisverbetering uit het regeerakkoord te kunnen realiseren. Maar er is meer nodig om de problemen rondom het lerarentekort het hoofd te bieden en om het primair onderwijs een aantrekkelijke sector te maken om in te werken.

Lerarentekort

Het lerarentekort zorgt nu al voor grote problemen op scholen. Het invullen van reguliere vacatures wordt moelijker, maar vooral het vinden van voldoende vervangers is problematisch. Wanneer het niet lukt een vervanger te vinden, worden kinderen over andere klassen verdeeld of naar huis gestuurd. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit. De PO-Raad heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd om vaart te maken met de uitzondering op de ketenregeling van de Wet werk en zekerheid voor het vervangen bij ziekte in het primair onderwijs. Dit is een afspraak uit het regeerakkoord en maakt het mogelijk om alle beschikbare invallers in te zetten. Naar verwachting wordt de wet pas in 2021 aangepast en dat is te laat vindt de PO-Raad.

Verschillende opleidingsroutes

De PO-Raad streeft naar een open toegang tot het leraarsberoep. Om voldoende goede leraren te vinden, moeten we de vijver waarin we vissen vergroten. De sectororganisatie wil andere doelgroepen interesseren voor het leraarschap, waarbij er een passend opleidingsaanbod is voor iedereen die leraar wil worden. Er wordt gewerkt aan nieuwe opleidingsroutes zoals de nieuwe universitaire opleiding van de Radbouduniversiteit Nijmegen, de academische pabo, flexibele deeltijdroutes en het stimuleren van de zij-instroom. Naar verwachting worden er het komend jaar 160 zij-instroomtrajecten gesubsidieerd door de overheid. De PO-Raad pleit voor een subsidieregeling die passend is bij de problematiek van het lerarentekort: we moeten toe naar minstens 250 zij-instromers per jaar. De sectororganisatie vraagt de Tweede Kamer daarom de huidige zij-instroomsubsidie te verhogen.

Zet lerarenregister on hold

De PO-Raad heeft grote zorgen over de implementatie van het lerarenregister. Het register heeft weinig draagvlak onder schoolbesturen, scholen en leraren. Zij maken zich zorgen over de totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen. Bovendien geven scholen en schoolbesturen aan dat het lerarenregister zorgt voor een toename van administratieve lasten. De PO-Raad vraagt de Kamer pas op de plaats te maken met betrekking tot het lerarenregister en eerst de problemen die nu spelen op te lossen.

Professionele werkomgeving

Schoolbesturen en schoolleiders streven naar diversiteit in de samenstelling van hun teams. Zij willen leraren een uitdagend carrièreperspectief bieden en hen een rol geven in de ontwikkeling van de school, waarbij ze ook dicht bij het kind blijven staan. In dit kader zet de PO-Raad tijdens de onderhandelingen over een nieuwe CAO PO in op een nieuw en modern loongebouw. Dit loongebouw biedt een eerlijk salaris en carrièremogelijkheden en beloont de ontwikkeling van leraren. De functiemix kan hierbij ook een belangrijke rol spelen: je stimuleert de kwaliteit van leraren, krijgt meer differentiatie binnen schoolteams en geeft je leraren meer mogelijkheden carrière te maken. Op dit moment is meer dan 25% van de leraren in het primair onderwijs in de LB-schaal benoemd. Dat is minder dan de doelstelling van 40%. De reden hiervoor is al vaker door de PO-Raad - en ook door de Algemene Rekenkamer - toegelicht: het primair onderwijs komt geld tekort voor de invoering van de functiemix.

Lerende sector

De praktijk van het onderwijs, onderwijsontwikkeling en onderzoek moeten met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken, dat kan door middel van een R&D-infrastructuur voor het onderwijs. De PO-Raad houdt de Kamer graag op de hoogte van deze ontwikkeling. Onderdeel van de R&D infrastructuur zijn de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek waar scholen, hogescholen en universiteiten op een gelijkwaardige manier samenwerken aan onderzoek. De werkplaatsen zorgen ervoor dat onderzoek bijdraagt aan de onderwijsontwikkeling van basisscholen, professionalisering van leraren en schoolteams en de ontwikkeling van lerarenopleidingen en universitaire opleidingen.

Downloads

276.34 KB