Nieuws

Vereenvoudiging bekostiging en samenwerkingsverbanden

De vereenvoudiging bekostiging PO heeft ook consequenties voor de samenwerkingsverbanden vo. Het vso valt immers onder het primair onderwijs. Wat er voor samenwerkingsverbanden precies verandert legt het Steunpunt Passend Onderwijs je uit.

Op de vernieuwde website van het Steunpunt lees je niet alleen uit welke maatregelen de vernieuwde bekostiging bestaat, je vindt er ook meer informatie over de procedure rond TLV SBO, onevenredige groei en verschillende handelingsadviezen voor swv’s en scholen.

Lees meer bij het Steunpunt Passend Onderwijs

Kind met hoofdtelefoon aan tafel in de klas