Nieuws

Verzending herziene OVT regio Midden-Nederland vertraagd

In verband met technische redenen is de verzending van het herziene Overzicht Vaststelling Tellingen (OVT) voor de regio Midden-Nederland vertraagd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de bijbehorende informatiebrief wel verstuurd, maar het OVT is niet verzonden en het bestand met de individuele leerlinggegevens is nog niet in Mijn BRON in te zien. DUO verwacht dat het OVT alsnog in de week van 4 september 2017 verzonden wordt. De bezwaarperiode van zes weken gaat in op de datum van de dagtekening van het OVT.

Achtergrondinformatie

Op 11 april 2017 hebben een aantal schoolbesturen een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen over de controle van de leerlinggewichten. Hierin stond de globale planning van de correctie/herziening van de leerlinggewichten op de teldatum 1 oktober 2014 vermeld. 

Halverwege juni 2017 is DUO gestart met deze herzieningen van de leerlinggewichten. De verwerking hiervan gebeurt in verschillende batches. Schoolbesturen ontvangen een herzien Overzicht Vaststelling Tellingen (OVT) en een uitgebreide informatiebrief als de verwerking één of meerdere van hun scholen betreft. In Mijn BRON wordt een lijst met gecontroleerde leerlinggewichten klaargezet, zodat besturen gemakkelijk kunnen herleiden welke leerlingen gecorrigeerd zijn.

Vertraging

In verband met technische redenen is de verzending van het herziene OVT voor de regio Midden-Nederland vertraagd. De informatiebrief is wel verstuurd, maar het OVT is niet verzonden en het bestand met de individuele leerlinggegevens is nog niet in Mijn BRON in te zien. DUO verwacht dat het OVT alsnog in de week van 4 september 2017 verzonden wordt. Het OVT zal zowel per papier als digitaal via Instellingsinformatie/website aan de schoolbesturen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast zal in de week van 4 september de lijst met gecontroleerde leerlinggewichten in Mijn BRON worden klaargezet.

Bezwaarprocedure

De bezwaarperiode van zes weken gaat in op de datum van de dagtekening van het OVT. De PO-Raad heeft advocatenkantoor Brussee Lindeboom een model bezwaarschrift (alleen toegankelijk voor leden van de PO-Raad) laten opstellen, die schoolbesturen ondersteunt bij het indienen van het bezwaar.

Besturen van de regio’s Noord-Nederland en Zuid-Nederland ontvangen de informatiebrief, het herziene OVT en de lijst met gecontroleerde leerlinggewichten in Mijn BRON omstreeks de tweede week van september 2017.