Nieuws

Zo pakken zij het aan: Post-coronasubsidie voor extra ondersteuning onder schooltijd

Bijna 29.000 leerlingen in het primair onderwijs krijgen op dit moment extra begeleiding vanwege door de coronaperiode veroorzaakte achterstanden. Hun scholen (ruim 1100 in totaal) vroegen hiervoor al voor de zomervakantie subsidie aan. Het is aan de scholen zelf een passend aanbod te verzorgen en ze maken dan ook verschillende keuzes. We belden met SPO Utrecht, wiens scholen extra begeleiding onder schooltijd geven én een zomerschool aanbieden. Geïnspireerd? Je kunt nu zelf ook subsidie aanvragen.

SPO Utrecht heeft 38 scholen in alle wijken van de Domstad. Zo verschillend als die scholen en die wijken, zijn ook de nieuwe startsituaties waarmee hun leerlingen na de maanden thuisonderwijs weer de klas inkwamen.
Natuurlijk bleven de scholen de ontwikkeling van hun leerlingen die hele thuisonderwijs-tijd goed volgen, vertellen adviseurs onderwijskwaliteit Saskia de Jong en Evelien van Lunteren aan de start van de zomervakantie. ,,We kregen diverse berichten”, vertelt De Jong. ,,Leerlingen van de ene school hadden thuis prima doorgewerkt en nauwelijks achterstanden opgelopen. Elders spraken kinderen thuis wekenlang alleen in de moedertaal en ging hun taalontwikkeling achteruit, of kregen ze moeilijk toegang tot wifi en laptop en liepen daardoor achter met reken- en taalopdrachten.”

Niet zwaarder voor leerkrachten

De Jong en Van Lunteren wezen hun scholen op de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021. Die maakt het, zoals de naam al doet vermoeden, mogelijk subsidie aan te vragen voor extra ondersteuning van leerlingen na de coronaperiode. Óf dat nodig is en hóe scholen die ondersteuning bieden, bepalen ze zelf. De subsidie wordt in drie delen uitgegeven en een heel aantal van de SPO Utrecht-scholen deed al voor de zomervakantie een aanvraag. ,,Scholen waarvan de leerlingen het goed kunnen gebruiken, grepen de mogelijkheid van de subsidie met beide handen aan”, zag Van Lunteren. ,,Juist door dat geld zijn ze in staat extra mensen in te zetten en wordt het niet zwaarder voor de leerkrachten. Het mooie is dat de school zelf in kaart brengt wat haar situatie is en heel gericht een programma aanbiedt. Op maat. Dus niet één programma voor alle kinderen op één manier.”

De onderwijskwaliteitsadviseurs stimuleerden de scholen elkaar te inspireren. Zo brachten ze IB’ers via Teams samen om goede ideeën uit te wisselen.

Onder schooltijd

Waar het kan wordt die extra ondersteuning onder schooltijd, maar buiten het reguliere programma gegeven. Een van de scholen huurt bijvoorbeeld voor de onderbouw een al bekende logopedist extra in. Zij ondersteunt jonge kinderen bij hun taalontwikkeling. Een andere school bemerkte in de middenbouw stilstand op het gebied van het automatiseren van rekenvaardigheden. Daarvoor zijn extra handen in de klas ingehuurd. Waar leerlingen na de instructie normaalgesproken zelfstandig of in groepjes aan het werk gaan, is er nu een volwassene die hen onder de reguliere onderwijstijd extra instructie geeft, begeleidt bij de verwerking van de lesstof of op ander wijze helpt de achterstanden in te halen. De Jong: ,,De subsidie maakt intensievere begeleiding mogelijk. Dat kun je als leerkracht normaal niet altijd doen. Er zijn echt extra handen in, of buiten de klas voor nodig.”

Zomerscholen

Overigens worden in Utrecht op wijkniveau zomerscholen georganiseerd en ook daar besteden de scholen een deel van hun subsidie aan. Zo kan extra invulling aan die zomerscholen gegeven worden. Er is nu een breed aanbod met naast schoolse vaardigheden, ook cultureel aanbod, beweging en natuurlijk speelse leervormen. ,,Het maatwerk ín school is gericht op het aanpakken van didactische achterstanden”, legt Van Lunteren uit. “Het zomeraanbod is er ook om de zomergap te overwinnen.”

De subsidie wordt in twee, mogelijk drie tijdvakken uitgegeven. In het eerste tijdvak werd aan het primair onderwijs al bijna 26 miljoen euro toegekend. Aanvragen voor het tweede tijdvak van de subsidie moeten worden ingediend voor 18 september 2020. Wat het effect van al die extra ondersteuning is, zal komend jaar blijken. Elke SPO Utrecht-school brengt met behulp van observaties en toetsen de ontwikkeling van leerlingen in beeld. De Jong: ,,De IB’ers houden dus ook in de gaten wat die extra interventie oplevert en of een kind op z’n normale ontwikkellijn is teruggekomen. Maar dat moeten we nog afwachten.”

aanvullend onderwijs