Nieuws

Maatschappelijke organisaties bezorgd over ‘doorgeslagen regelzucht’

Administratie, verantwoording; leraren, verpleegkundigen en medewerkers Jeugdzorg zijn er vaak uren aan kwijt en dat gaat ten koste van de tijd die ze hebben om hun werk te doen. In een brief aan het kabinet spreken elf maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hun zorgen uit over de alsmaar groeiende administratieve druk.

Verantwoording is essentieel voor (semi)publieke organisaties met maatschappelijke taken, schrijven de in de brief. ‘Maar de behoefte aan verantwoordingsinformatie is doorgeslagen. De huidige controle‐ en regelzucht is doorgeschoten. Incidenten hebben geleid tot gedetailleerde regels’. En juist die gedetailleerdheid zorgt voor schijnzekerheid aldus de organisaties in de brief. Ze willen hierover in gesprek met de Tweede Kamer.

Werkdruk

Regeldruk is een van oorzaken van de hoge werkdruk bij leraren. Zij voeren al geruime tijd acties om hiervoor aandacht te vragen. Het nieuwe kabinet wil pas vanaf 2021 in het verlagen van werkdruk investeren, zo is te lezen in het regeerakkoord. De PO-raad vindt dit te laat.

De brief aan het kabinet is ondertekend door PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, Actiz, Federatie opvang, Aedes, RIBW Alliantie en VTW.

Links & downloads

Brief elf brancheorganisaties Nieuw kabinet nieuw vertrouwen in de mensen op de werkvloer
242.2 KB