Nieuws

OCW: Indienen jaarverslag moet vóór 1 juli, maar er komt coulanceregeling

De ministers van OCW handhaven de deadline van 1 juli voor het indienen van de jaarverslagen en waar van toepassing ook de bekostigingsgegevens. Zij gaan echter wel een coulanceregeling hanteren voor schoolbesturen die de deadline niet halen. Binnenkort volgt er meer informatie over de vorm van deze coulance.

Enkele onderwijsaccountantskantoren hebben hun zorgen geuit over het mogelijk niet altijd halen van de deadline van 1 juli 2020 voor het indienen van de jaarstukken en gevalideerde bekostigingsgegevens 2019. OCW, de Inspectie en DUO hebben vervolgens een inventarisatie gedaan op basis van informatie van de PO-Raad, andere sectorraden, de Branchevereniging voor Onderwijsbedrijfsvoering (BRAVO), de Samenwerkende Register Accountants (SRA), de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (beide Onderwijs) hebben uit een aantal mogelijke scenario’s gekozen voor de coulanceregeling.

Zodra er meer bekend is over de regeling vind je dat op deze website.

Voor meer informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor het jaarverslag 2019 lees dit bericht.