Nieuws

63 Excellente Scholen in het primair onderwijs

Maandag 18 januari ontvangen 63 scholen in het primair onderwijs het predicaat Excellente School 2015-2017. De PO-Raad feliciteert de scholen en hun schoolbesturen met het behalen van het predicaat.

Dit jaar onderscheiden volgens de jury 37 basisscholen, 7 scholen voor speciaal basisonderwijs, 13 scholen voor speciaal onderwijs en 6 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zich door hun aanpak en de kwaliteit van hun onderwijs. De Excellente Scholen laten zien dat het mogelijk is om de lat telkens iets hoger te leggen en zo het beste onderwijs aan hun leerlingen te bieden.

Een overgrote meerderheid van de Excellente Scholen 2014 ontvangt dit jaar opnieuw het predicaat. Ze ontvangen vanaf nu het predicaat voor een periode van drie jaar. In de praktijk blijkt immers dat de kwaliteit van de Excellente Scholen duurzaam is. 

Om de regeldruk in het onderwijs te verminderen, mogen een aantal Excellente Scholen sinds 1 januari 2016 meedoen aan het experiment 'Regelluwe scholen'. In de pilot krijgen de deelnemende scholen meer ruimte om hun onderwjs op hun eigen manier te organiseren. Uit een rondgang van dagblad Trouw blijkt vandaag dat twee derde van de Excellente Scholen voorstellen hebben ingediend om af te wijken van regels en wetgeving. 

Sinds dit jaar is de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk voor het traject Excellente Scholen. Scholen hebben zichzelf bij de inspectie aangemeld om in aanmerking te komen voor het predicaat. Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheiden zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Jet de Ranitz, beoordeelde of de school de speciale erkenning verdient.