Nieuws

CBS publiceert achterstandsscores per school 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de achterstandsscores per basisschoolvestiging gepubliceerd. Deze scores zijn berekend met de herijkte onderwijsachterstandenindicator met als teldatum 1 februari 2022. Het ministerie van OCW gebruikt deze scores als basis voor het toekennen van de extra bekostiging onderwijsachterstandenbeleid. Het bedrag per scorepunt wordt gepubliceerd in de Eerste regeling bekostiging WPO en WEC 2023 (najaar 2022). 

Meer info? 

Bezoek de website van het CBS.
 

 

geld en cijfers