Nieuws

Definitieve regeling bekostiging schooljaar 2019-2020 gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft de definitieve regeling bekostiging gepubliceerd voor het schooljaar 2019/2020. Uit de regeling blijkt dat de bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs met 3,565% is  toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar. De bedragen voor het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding zijn ten opzichte van 2018-2019 gestegen met 3,516%.

De belangrijkste wijziging in deze definitieve regeling personele bekostiging 2019-2020 is dat hierin de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2020 is verwerkt.  In de voorjaarsnota 2020 bleek al dat de definitieve indexering van de personele bekostiging hoger zou liggen dan waar de cao van was uitgegaan, namelijk 0,65%. Omdat met dit percentage nog nadere cao-afspraken worden gemaakt met sociale partners, moeten schoolbesturen er rekening mee houden dat hierdoor de personele kosten met 0,65% van de loonkosten zullen stijgen, gerekend vanaf 1 januari 2020.

De indexatie voor 2020 heeft óók effect op de regeling personele bekostiging 2020-2021. Er vallen immers vijf maanden van dit kalenderjaar binnen dit schooljaar. Dit wordt verwerkt in de tweede regeling bekostiging 2020-2021, die naar verwachting begin september wordt gepubliceerd door het ministerie van OCW.

Op het nieuwsbericht op mijnporaad (voor leden) lees je meer over de inhoud van de definitieve regeling bekostiging voor het schooljaar 2019-2020.

Downloads

PDF, 1.79 MB