Nieuws

ICT centraal op Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016

Platform voor maatschappelijk vastgoed Bouwstenen voor Sociaal heeft haar speerpunten voor het komende jaar gelanceerd. ICT staat daarbij centraal. Slimmer omgaan met informatie kan de huisvesting rond kindvoorzieningen een boost geven, stelt het platform.  

ICT biedt schoolbesturen de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de samenleving, op de gevolgen van beleidsbeslissingen en scherper op kosten te sturen. 

De focus voor 2016

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed bevat zeven punten waar het werkveld van het platform, bestaande uit scholen, kinderopvang, gemeenten, zorg, welzijn en woningcorporaties komend jaar vooruitgang in wil boeken. Deze punten zijn:

  • Omdenken bij voorzieningen en vastgoed; meer vanuit de gebruiker en de kracht van de samenleving.
  • Informatie op orde; weten wat je moet weten, via big en open data, gesprekken, vergelijkingen en beoordelingen.
  • De overmaat in de huisvesting gebruiken voor nieuwe maatschappelijke opgaven.
  • Duurzaam doen en doorpakken; verduurzaming inpassen in reguliere werkprocessen.
  • Meer aandacht voor het onderhoud van gebouwen; slim en kostenbesparend.
  • Verder professionaliseren met o.a. spelregels en benchmarking.
  • Vastgoed op afstand; op zoek naar nieuwe organisatievormen voor eigendom en beheer, met aandacht voor veranderende regelgeving.

Actieve scholen en een verbindend netwerk

Diverse scholen zetten zich actief in om deze agenda verder te brengen. Zo helpt een groep (staf)medewerkers, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en vastgoedmanagement, elkaar op deze onderwerpen vooruit. Ook zijn er sectorverbindende bijeenkomsten over huisvestings- en vastgoedvraagstukken, bijvoorbeeld met gemeenten en kinderopvang of met een nog bredere groep rond specifieke thema’s als verduurzaming en informatiemanagement. Bouwstenen voor Sociaal ondersteunt dit en legt de verbindingen met andere sectoren.

Activiteiten en meer info

Meer weten over de activiteiten die aan deze agenda gekoppeld zijn? Kijk op de site van Bouwstenen voor Sociaal

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed is een samenwerkingsagenda voor en door partijen in het veld en tevens het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal. Ook de PO-Raad, MOgroep, VNG en Aedes steunen de agenda en de activiteiten van Bouwstenen. Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan de realisatie van de Agenda is welkom actief mee te doen.