Nieuws

Lever je gegevens over onderwijsinrichting aan in RIO aan en check meteen de gebouwgegevens in BAG

Sinds 1 augustus werkt het primair onderwijs met RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Met RIO kunnen onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen. Vanaf 1 januari gaan deze gegevens mee in de vernieuwde gegevensuitwisseling met ROD. Lever ze daarom zo snel mogelijk aan. Daarnaast is het slim om je gebouwgegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen te checken. 

Wat is RIO? 


RIO heeft als doel administratieve lasten te verlichten en de informatie-uitwisseling in en over het onderwijs te verbeteren. Alle gegevens worden voortaan eenduidig geregistreerd volgens een structuur die de onderwijskundige werkelijkheid volgt. Zo voorkomen we bijvoorbeeld begripsverwarring over ‘school’, ‘schoollocatie’ of ‘vestiging’. Andere partijen maken gebruik van RIO, zoals OCW/DUO voor erkenning en bekostiging, de Inspectie van het Onderwijs voor toezicht, maar ook accountants, uitgevers en gemeentes. 


Lever gegevens nog dit jaar aan 


De gegevens Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie (onderdeel van RIO) gaan vanaf januari 2022 mee in de vernieuwde gegevensuitwisseling met ROD (voorheen BRON). Heeft jouw school de gegevens nog niet aangeleverd, dan vragen we je dat zo spoedig mogelijk te doen. Alle informatie die je daarvoor nodig hebt kun je vinden in de RIO kennisbank.


Check ook de gebouwgegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen


We grijpen dit moment ook graag aan om je te wijzen op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) waarin gebouwgegevens worden vastgelegd. Van leden horen wij vaak dat deze gegevens niet kloppen. Omdat vele processen en onderzoeken uitgaan van de officiële gegevens zoals vastgelegd in de BAG, is het verstandig om fouten in de BAG terug te koppelen, zodat de BAG actueel blijft. Dit kan via de BAG Viewer, de Terugmelding API of via Digimelding. Hier vind je een uitleg hoe je foutmeldingen kunt doorgeven.