Nieuws

Ondersteuning bij samenwerking onderwijshuisvesting

Schoolbesturen en gemeenten die samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting kunnen vanaf nu gebruikmaken het afwegingskader 'OnderwijsLokaal'. Dit afwegingskader is beschikbaar gesteld door de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is bedoeld om schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Afwegingskader

In opdracht van de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het ministerie van OCW hebben Berenschot en ICS Adviseurs een afwegingskader voor een goede samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten op het gebied van onderwijshuisvesting ontwikkeld. Op basis van een vragenlijst biedt het afwegingskader zicht op de meest passende samenwerkingsvorm tussen schoolbesturen en gemeenten en tussen schoolbesturen onderling. Daarnaast biedt het inzicht in de mate waarin de organisatie is voorbereid op het invulling geven aan die samenwerking en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Het instrument werkt met een vragenlijst die wordt ingevuld en opgestuurd, waarna binnen enkele werkdagen een rapport wordt toegezonden. Dit rapport is gericht op het (individuele) schoolbestuur of gemeente en dient als handvat voor het aangaan van gesprekken over de verdeling van verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting.

Ondersteuning

Naast een individuele rapportage bestaat de mogelijkheid voor lokale ondersteuning bij dit onderwerp door de medewerkers van OnderwijsLokaal. Voorbeelden van deze extra ondersteuning zijn: een vergelijking van de standpunten van de samenwerkingspartijen, het organiseren van bijeenkomsten over dit onderwerp en het begeleiden van een gesprek tussen gemeente en schoolbestuur over samenwerking.  

Meer informatie en bijeenkomsten

Ter stimulering van de samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting en het gebruik van het afwegingskader worden door OnderwijsLokaal in april regiobijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal nader in worden gegaan op het afwegingskader, wordt verteld hoe het u kan ondersteunen en is er gelegenheid om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Vooralsnog zijn er in april vijf bijeenkomsten gepland in Deventer, Venlo, Haarlem, Breda en Assen. Op www.OnderwijsLokaal.nl vindt u meer informatie over data, locaties en tijdstippen van de bijeenkomsten.