Nieuws

Met de zesde landelijke IKC-dag het beste uit ieder kind halen

De landelijke IKC-dag werd vrijdag 21 september 2018 een pleidooi voor nog meer verbinding tussen kinderopvang en onderwijs, tussen visie en werkvloer en tussen de dagelijkse realiteit van een IKC en de weerbarstigheid van wet -en regelgeving. Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, EtuConsult, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en de VNG organiseerden samen de zesde landelijke IKC-dag, met daarbij extra aandacht voor de talenten van ieder kind.

Hoofdspreker Luc Dewulf bereidt zich voor op 'een positieve revolutie.’ Een revolutie, omdat hij af wil van het denken in beperkingen en disfunctionaliteiten in het voorschoolse werkveld en onderwijs. Hij pleit voor het meer ontwikkelen van talenten van kinderen. Zelf is hij talentenfluisteraar en maakt hij anderen bewust van hun talent.

‘Er zijn twee perspectieven in het onderwijs’, vervolgt Dewulf. ‘Enerzijds het wegwerken van tekorten en accent leggen op wat kinderen niet kunnen. Anderzijds het perspectief van het ontwikkelen van sterktes en daarmee inzetten op ambities en aspiraties.’ En volgens de talentenfluisteraar moet op dit laatste ingezet worden, want kinderen die veel positieve emoties ervaren kunnen deze ook benutten in lastigere periodes, waardoor ze veerkrachtiger en weerbaarder zijn.

Bij de koffie kijken twee vrouwelijke bezoekers alvast uit naar de workshops op de IKC-dag. Liesbeth Vonk en Claske Kordenaar hebben zich aangemeld om zo op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in IKC-land. Ze zijn docent aan de opleiding 'pedagogisch management kinderopvang'.

‘We zien ze dat er in het veld al veel IKC-initiatieven zijn, maar de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs op de werkvloer blijft vaak nog achter,' weet Vonk te melden. Zo zouden IKC’s veel meer moeten inzetten op het stimuleren van interprofessionele samenwerking. Kordenaar: ‘En ook de opleidingen moeten meer ontschotten, want daar begint de gedragsverandering en leer je samen te werken in een IKC.’

Twee bezoekers uit het zuiden hebben vooral last van financiële schotten tussen kinderopvang en onderwijs. Eén van hen is Corina de Wakker. Zij is projectleider bij PCPO Midden-Brabant en begeleidt de fusie tussen een kinderopvang en school. ‘Ook ik vergeet nog weleens de kinderopvang er tijdig bij te betrekken of hen op tijd te informeren.’ De Wakker werkt nauw samen met Marion Oomen, manager bij een kinderopvang. Samen zitten ze middenin in een IKC-traject.

Oomen herkent de opmerking van haar collega en vindt dat 'inderdaad nog te vaak alleen vanuit onderwijs wordt gedacht bij het opzetten en doorontwikkelen van een IKC.' Ook de financiële schotten tussen de twee sectoren verdienen extra aandacht volgens De Wakker: 'Wet- en regelgeving is voor ons echt een obstakel, want we kunnen niet zomaar personeel onderling uitruilen. Dat moet echt beter geregeld gaan worden.’

In de workshop met bestuurders, één van de vele op de IKC-dag, waarbij ook voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten aanwezig is, blijken ‘schotten’ ook een blok aan het been bij de doorontwikkeling van IKC’s. Een bestuurder: ‘Vooral als je integraal wilt werken kunnen wet- en regelgeving erg belemmerend zijn. Neem het doorbelasten van personen die je van de een organisatie in de andere wilt uitruilen. Wet- en regelgeving loopt hopeloos achter bij de praktijk.’

Eén andere bestuurder merkt op: ‘Ik voel voortdurend de hete adem van de Inspectie in mijn nek, want vaak worden mooie woorden uitgesproken over de bouw van een IKC, terwijl dan toch blijkt dat heel veel niet mag. Hierover zegt voorzitter Den Besten: ‘De politiek is er nog onvoldoende van overtuigd dat onze problemen echte problemen zijn.’