Aan de slag

Zó werk je met je hele bestuurlijke gemeenschap aan verantwoording

Verantwoording van onderwijskwaliteit is niet een taak van alleen de bestuurder. Van de schoolleider, intern toezichthouder en het GMR-lid mag verwacht worden dat die hun rol pakken om goede verantwoording te ondersteunen en stimuleren. In een nieuwe handreiking vind je tips én de vragen die je elkaar kunt stellen. 

De rol van de bestuurder staat centraal in deze handreiking, maar de tips en vragen zijn zeker ook bruikbaar voor andere partijen. 

Gebruik de handreiking als check: Beschik je over alle noodzakelijke data en wat doe je daarmee? Ligt er een toezichtkader met ruimte voor eigen beleid? En als voeding voor dialoog: ’Hoe doen wij dit in onze organisatie en wat vinden we daarvan? Wat vinden we van de handreiking zoals die hier staat?’ Je kunt deze handreiking ook gebruiken om te werken aan verbetering. 

In onderstaande handreiking (praatplaat) vind je tips en vragen voor het sturen op verantwoording in één oogopslag. Alles lezen? Download dan de volledige handreiking Leren en legitimeren door verantwoording in het primair onderwijs die werd ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad.

Downloads