Nieuws

Basisschoolklas telt gemiddeld 23 leerlingen

Groepen in het basisonderwijs worden niet groter of kleiner. Sinds 2013 telt een gemiddelde klas 23 leerlingen. De groepsgrootte is daarmee stabiel zo blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Regioplan.

Wel zijn tussen en ook binnen scholen grote verschillen. Bijna 65 procent van de groepen in het basisonderwijs telde in 2016 minder dan 26 leerlingen; 6,6 procent heeft meer dan dertig leerlingen.

In een begeidende brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat het belangrijk is dat scholen vrij zijn om hun groepsindeling te bepalen. Volgens hem moet daarbij de kwaliteit van het onderwijs leidend zijn, niet de grootte van een klas. Er zijn basisscholen die bewust voor grotere groepen kiezen zodat er binnen de formatie ruimte is voor intern begeleiders, extra (vak)leerkrachten, klassenassistenten en dergelijke. Ook zijn er scholen die vanuit visie en passend bij het onderwijsconcept bewust kiezen voor grote groepen, aldus de bewindsman.

De PO-Raad onderschrijft dit. Groepsgrootte is maatwerk op schoolniveau. Schoolbesturen laten de keuzes voor groepsindeling terecht over aan de professionaliteit van de schoolleiders en leraren in samenspraak met de ouders en medezeggenschapsraad.