Nieuws

Kamer: meer geld voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) in kleinere gemeenten

Kleinere gemeenten moeten beter in staat gesteld worden om goede vve-plekken te kunnen bieden aan alle kwetsbare kinderen met een taalachterstand. Deze motie is door Kamerlid Yücel ingediend en krijgt steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer verzoekt de regering om op Prinsjesdag met voorstellen te komen zonder dat dit financiële gevolgen heeft voor het budget van de grotere gemeenten en het achterstandenbeleid.

Onderzoek toont aan dat vve werkt
Eerder deze maand maakte staatssecretaris Dekker al bekend dat kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) hebben ontvangen, hun achterstand in vier jaar tijd tot de helft inlopen. Dit blijkt uit het pre-COOL onderzoek. In de grotere gemeenten (G37) en voor kinderen in de pilot startgroepen (waarbij school samenwerkt met voorschool) was dit effect zelfs nog groter. Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau blijkt bovendien dat kinderen met risico op een achterstand uit de G37, minder vaak blijven zitten in de kleutergroepen dan kinderen uit de kleinere gemeenten.

Ook deze onderzoeken tonen aan dat het loont om te investeren in jonge kinderen om zo te voorkomen dat zij al vroeg achterstanden oplopen. De PO-Raad is dan ook verheugd dat de Kamer vve in de kleinere gemeenten een extra impuls wil geven. De PO-Raad heeft echter grote zorgen over de financiering van dit traject. Vooralsnog blijft dat onduidelijk.