Helpdesk ICT organiseren

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen ICT organiseren

 • Wat zijn de voor- en nadelen van werken in de Cloud in vergelijking met werken via lokale servers?

  Voordelen:

  • Aangezien de Cloud een standaarddienst is, zijn de beheerkosten en -last minder. Scholen kunnen zich daarom richten op de inhoud van de Cloud in plaats van op de techniek ervan.
  • U heeft altijd, overal en met vrijwel elk device toegang tot de Clouddienst.
  • Data in de Cloud zijn veilig, omdat ze niet afhankelijk zijn van apparaten die kapot kunnen gaan.
  • Het delen van en samenwerken in documenten met collega’s is makkelijk, omdat de data centraal opgeslagen worden.
  • Alle documenten die in de Cloud gemaakt worden, worden automatisch opgeslagen.
  • De Cloud is schaalbaar, dat wil zeggen dat het naar behoefte kan groeien en krimpen, zowel op gebied van gebruikersaantal, als op het gebied van inhoud.

  Nadelen:

  • Alles valt of staat met een goede internetverbinding. Zonder internet werkt de Cloud niet.
  • Als er iets misgaat met de Cloudserver, dan kan de gebruiker daar zelf niets aan doen. U bent dus afhankelijk van de provider als de Cloudserver het niet doet.
  • Op het gebied van privacy vereist werken in de Cloud extra aandacht. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens die in de Cloud staan en daar zitten twee belangrijke verplichtingen aan vast. 1) U dient intern passende maatregelen te nemen om verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik te voorkomen. 2) U moet duidelijke afspraken maken met de Cloud leverancier zodat de bescherming van persoonsgegevens ook bij hen gewaarborgd wordt.
  • Als scholen of individuele leraren zelf al een Clouddienst gebruiken, dan kan het lastig zijn om alle medewerkers één centraal platform te laten gebruiken voor ten minste gezamenlijke data.

  Mits de randvoorwaarden aanwezig zijn, zoals stabiel internet en een goed beveiligde toegang, biedt de Cloud kansen voor het onderwijs: meer doen met minder kosten en beheerlast.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren en Ondersteuning bij ICT.

 • Wat is de Cloud?

  De Cloud is een online werkomgeving waarmee de medewerker altijd en overal via een internetverbinding toegang heeft tot de data die in de Cloud zijn opgeslagen. Dit kan van alles zijn, van gedeelde documenten tot e-mails. Er wordt gebruikgemaakt van de servers van de Clouddienst en dus niet van servers van de school zelf. Het is een standaarddienst, die door de gebruiker zelf aangeschaft en ingericht kan worden en waarvoor naar gebruik wordt betaald.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren en Ondersteuning bij ICT.

 • Aan welke eisen moeten digitale leermiddelen voldoen?

  Om alles uit digitale leermiddelen te kunnen halen, moeten deze aan een aantal eisen voldoen.

  1. De leeropbrengsten van de leerling zijn af te lezen op een dashboard, zodat de leraar inzicht heeft in de resultaten en (real time) kan bijsturen en ondersteunen.
  2. Het leermiddel is adaptief. Met andere woorden, de leraar, de leerling of de algoritmes van het leermiddel kunnen het leermateriaal aanpassen aan de leerbehoeften van de leerling.
  3. Het leermiddel is flexibel, dat wil zeggen: het heeft een kortere levenscyclus dan papieren lesmateriaal, waardoor het makkelijker en sneller aan te passen is, zowel door de school als door de leverancier.
  4. Het leermateriaal is modulair opgebouwd, zodat scholen zelf hun lesprogramma kunnen samenstellen en niet vastzitten aan een vastomlijnd totaalpakket.
  5. Het lesmateriaal sluit aan op het leerlingvolgsysteem van de school, zodat de leraar zijn of haar lessen kan afstemmen op de specifieke leerbehoeften van leerlingen, op basis van testresultaten.
  6. Het digitale leermiddelen kunnen gekoppeld worden aan de elektronische leeromgeving. Zo is het leermateriaal inzichtelijk, makkelijk te bereiken en te ordenen en het materiaal te differentiëren.

  Zie ook het Programma van Eisen Leermiddelen van de PO-Raad.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren , Leren met ICT , Lesgeven met ICT en Ondersteuning bij ICT.

 • Waar moet ik op letten bij het kiezen van analoog en digitaal lesmateriaal?

  Het kiezen van passend lesmateriaal start bij het formuleren van de gewenste onderwijssituatie. Hoe ziet het onderwijs in mijn school eruit? Nu, komend jaar, over vijf jaar? Zo maakt u een toekomstbestendige keuze. Past analoog lesmateriaal hierin of is de (gedeeltelijke) overstap naar digitale middelen beter? De tweede groep biedt, mits goed ingezet met de Vier in balans randvoorwaarden, meer mogelijkheden tot differentiatie, maatwerk, variatie, automatisering en real-time monitoring.

  Lees voor meer informatie over leermiddelen de brochure Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling van de PO-Raad.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren en Ondersteuning bij ICT.

 • Hoe maken andere scholen ruimte vrij voor het ICT-vaardig maken van leraren?

  Scholing is allereerst een kwestie van prioritering. Daarnaast kan scholing, ook op het gebied van ICT, op verschillende manier gefinancierd worden.

  1. De cao van het primair onderwijs biedt ruimte voor professionalisering (p.153-157). Directieleden, onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel kunnen zich beroepen op deze cao-afspraken.
  2. In de lumpsum (de financiering voor scholen) is ook een bedrag opgenomen voor scholing van het personeel.
  3. Daarnaast kunnen scholen gebruikmaken van de prestatiebox. Dit is een extra budget bovenop de lumpsum voor onder meer professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Deze prestatiebox geldt nog tot en met 2015/2016.
  4. Er zijn ook andere innovatieve voorbeelden van scholen.
    1. Zo krijgen startende leraren in Den Haag e.o. dankzij het project “Versterking Samenwerking” van de pabo van de Haagse Hogeschool een begeleidingstraject van 60 uur over drie jaar. Hieronder valt ook bijvoorbeeld een cursus differentiëren.
    2. Leraren van de Katholieke Pabo Zwolle kunnen door samenwerking met zes andere schoolbesturen een master aan de pabo volgen. De uren die besteed worden aan de studie worden vervangen door een startende leraar die ook de opleiding volgt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren , Lesgeven met ICT en Ondersteuning bij ICT.

Pagina's