Juridische Helpdesk Cao primair onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Cao primair onderwijs

 • Heeft de oudere werknemer naast de 130 uur aan bijzonder budget, ook recht op het budget van 40 uur?

  Dit is juist. De oudere werknemer heeft dan in totaal 170 uur aan budget. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Welke werknemers komen in aanmerking voor het bijzonder budget?

  Van 57 jaar tot de AOW- leeftijd heeft de oudere werknemer recht op een bijzonder budget van 130 uur per jaar, naar rato van werktijdfactor en tijdsduur. De oudere werknemer kan alleen dan aanspraak maken op het bijzonder budget als er sprake is van een recht van minimaal 45 uur op jaarbasis. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wanneer worden dienstverbanden als opeenvolgend beschouwd?

  Dienstverbanden worden als opeenvolgend worden beschouwd indien ze elkaar binnen zes maanden opvolgen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Als een werknemer een overeenkomst voor bepaalde tijd krijgt aangeboden, kan de werkgever dan zelf de benoemings- of aanstellingsgrond kiezen?

  De werkgever is gebonden aan een van de benoemings-of aanstellingsgronden van artikel 3.1 en 3.2 (voor zij-instromers) van de cao voor primair onderwijs. In de desbetreffende artikelen is opgenomen voor welke duur het contract kan worden aangegaan. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Pagina's