Algemene Ledenvergadering (ALV) - 6 juni 2024

6 juni 2024
12:00 - 17:00

Kas Woerden
De Bleek 13
3447 GV Woerden

Thema
Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Schoolbestuurders

Bestuurders en gemandateerden van de bij de PO-Raad aangesloten schoolorganisaties kunnen zich aanmelden voor de ALV van 6 juni 2024 bij de Kas in Woerden.

Aanmelden

De bij de PO-Raad aangesloten schoolorganisaties hebben een mail ontvangen over de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2024. Op de agenda staan de volgende punten: de accreditatiesystematiek ligt ter besluitvorming voor en we nemen een principebesluit over lidmaatschapseisen. Ook staat de benoeming van twee nieuwe leden van het Algemeen Bestuur op de agenda.

Op de ALV is er vanzelfsprekend ook ruimte voor interactie en om met elkaar in gesprek te gaan in kleinere groepen. Dit wordt gefaciliteerd door de verenigingscommissies en sluit aan bij de actualiteit.

We sluiten de ALV af met een netwerkbijeenkomst waarvoor we ook onze maatschappelijke partners uitnodigen. Er is een mooi programma samengesteld waarin ontmoeten, uitwisselen en inspireren centraal staan.

Dit evenement vindt ook plaats op