Hoe wordt de jaarlijkse uitkering van €1475 / €275 voor het OOP berekend?

De hoogte van de eindejaarsuitkering bij een normbetrekking in de OOP-schalen 1-8 bedraagt €1475,- bruto per jaar, bij functies vanaf schaal 9 bedraagt de uitkering €275,- bruto per jaar, zie art. 6.21 CAO PO. De uitkering telt mee voor het jaarinkomen ABP, zodat er pensioenpremie over wordt afgedragen (bijlage A9 CAO PO). De uitkering is gemaximeerd en wordt niet naar rato verhoogd als een werknemer een hogere werktijdfactor heeft dan 1,0. De uitkering kent een opbouwsystematiek van 1 januari tot en met 31 december, waarbij maandelijks een bedrag gerelateerd aan de werktijdfactor wordt gereserveerd. De uitkering wordt, zoals de naam ook al aangeeft, uitgekeerd in december.

Werknemers die uit dienst treden ontvangen bij de eindafrekening uitbetaling van de opgebouwde eindejaarsuitkering.