Nieuws

Versoepelingen in corona-richtlijnen onderwijs: cohortering wordt losgelaten 

Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni. Zo kan de cohortering van leerlingen worden losgelaten, mag groep 8 een eindmusical opvoeren, kunnen klassen weer op excursie en schoolkamp, vso-scholen kunnen diploma-uitreikingen organiseren en wordt het voor schoolteams weer mogelijk met elkaar te vergaderen. De PO-Raad heeft eerder gepleit voor verdere versoepelingen omdat de corona-richtlijnen in het onderwijs niet meer in lijn waren met de versoepelingen in rest van de maatschappij.  

Zo kwamen kinderen veelvuldig met elkaar in contact in bijvoorbeeld dierentuinen, speeltuinen en pretparken, terwijl scholen werd geadviseerd rekening te houden met het gescheiden houden van groepjes. De PO-Raad bracht dit onder de aandacht bij het ministerie van OCW, die het Outbreak Management Team om advies vroeg. Het OMT vond eerder versoepelen niet verstandig, maar adviseerde vanmiddag positief over minder strenge regels voor het onderwijs en kinderopvang. 

PO-Raad blij met versoepelingen

Voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima: ,,Mooi nieuws voor schoolteams én leerlingen. Op deze manier krijgen scholen iets meer ruimte en lucht om de laatste weken van het schooljaar anders in te richten. Een musical, schoolkamp, diploma-uitreiking of uitstapje organiseren wordt niet meer afgeraden en het loslaten van de cohortering geeft weer de mogelijkheid om groepsoverstijgend te werken in scholen.” 

Snottebellenbeleid blijft 

Ook in het onderwijs blijft het belangrijk om vaak handen te wassen, afstand te houden en te testen bij klachten. Het snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek (BCO) blijft voorlopig gelden. Mede vanwege de risico’s die vakanties naar het buitenland met zich meebrengen tijdens de zomervakantie. Deze wijzigingen blijven waarschijnlijk van kracht tot de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het kabinet zal de ontwikkelingen tijdens de zomerperiode blijven volgen. Het ministerie van OCW kan het OMT half augustus nog om een nieuw advies vragen over de corona-richtlijnen in het onderwijs.  

Voortgezet speciaal onderwijs 

De mondkapjesplicht in het voortgezet speciaal onderwijs blijft voorlopig gelden. Ook blijft het preventief testen van leerlingen in het vso van belang de komende periode. 

Protocollen
De PO-Raad werkt de wijzigingen zo snel mogelijk uit in geactualiseerde protocollen en Q&A’s, die na afstemming met de vakbonden en andere partners worden gepubliceerd op lesopafstand.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten