Toolbox

Toolbox Materiële bekostiging

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2021 zijn vastgesteld. De prijsbijstelling bedraagt 1,20%.

In de onderstaande modellen kan je de materiële bekostiging (inclusief onderbouwing) voor een school voor (speciaal) basisonderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs berekenen.

Berekening prijscompensatie

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven dat de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Bij  het bepalen van de hoogte van prijsbijstelling wordt jaarlijks de bestaande index aangepast op basis van:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in T-1 (2019)
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in T (2020)
  • de verwachte prijsontwikkeling in T+1 (2021)

Voor een nadere onderbouwing van de aanpassing van 1,20% kan je onderstaande onderbouwing op basis van de macro economische verkenning 2020 en het centraal economisch plan van 2019 raadplegen.

 

Start PVE 2019     100,000
af MEV20 2020 1,60% -1,575    
        98,425
  MEV19 2019 1,50% -1,445    
        96,971
bij CEP20 2019 1,30% 1,261    
        98,231
  MEV21 2020 1,50% 1,473    
         99,705
  MEV21 2021 1,50% 1,496    
        101,200
Verschil       1,200
Verhoging voor PVE 2021: afgerond 1,20%