Vacature Lid Selectie- en remuneratiecommissie (SERC)

Wij zoeken twee nieuwe leden van de Selectie- en remuneratiecommissie. De Selectie- en remuneratiecommissie heeft de rol van werkgever van de bestuursleden van de PO-Raad. Deze commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). De Selectie- en remuneratiecommissie evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurders onderling, het functioneren van het Algemeen Bestuur (AB) en het DB als zodanig en tussen het AB en het DB onderling. Ook draagt de remuneratiecommissie bestuursleden voor benoeming voor aan de ALV. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het DB van de vereniging als voor het AB. De ALV beslist over hun benoeming. 

De commissie bestaat uit tenminste vijf personen en heeft een onafhankelijk voorzitter. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Er wordt minimaal twee keer per jaar vergaderd, doorgaans in maart en in september. De commissieleden voeren diverse werkzaamheden uit in het kader van de evaluatie van het functioneren van het bestuur. Bijvoorbeeld het voeren van 360 graden feedback gesprekken en het bijwonen van AB-vergaderingen. Daarnaast zijn er werkzaamheden in het kader van de werving- en selectie van bestuursleden. Bijvoorbeeld het beoordelen van motivatiebrieven en het houden van selectiegesprekken. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de ALV. 

Profiel

Wij zoeken iemand:

  • die het vertrouwen van de leden heeft, herkenbaar en met gezag; 
  • met brede strategische HRM kennis en ervaring;
  • met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; 
  • die een breed blikveld heeft en in staat is om in het belang van de vereniging te denken;
  • die goed om kan gaan met de vertrouwelijkheid die het lidmaatschap van de commissie vraag;
  • die zich bewust is van de soms tegenstrijdige belangen binnen de vereniging en de reacties die een besluit van de SERC kan oproepen.

Benoemingsvereiste  

Benoeming staat alleen open voor statutair bestuurders of bestuurlijk gemandateerde 
directeuren van een lid van de PO-Raad.  

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is wisselend gedurende het jaar, maar komt gemiddeld uit op een halve dag per maand. 

Meer weten en solliciteren

Heb je belangstelling voor de functie van SERC-lid en voldoe je aan het profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Solliciteren kan door uiterlijk 18 april 2024 een motivatiebrief te schrijven en samen met een actueel CV digitaal toe te sturen: vacatureab@poraad.nl. Heb je vragen, neem dan contact op met Marleen Kalden