Vacature Senior Strategisch Beleidsadviseur

De VO-raad is op zoek naar een senior strategisch beleidsadviseur. We bieden een afwisselende functie, waarbij je richting geeft aan het beleid rond verschillende actuele onderwijsvraagstukken. Je zet de koers uit op het vlak van belangenbehartiging en de ondersteuning van leden rond deze vraagstukken en adviseert het bestuur van de VO-raad op dit vlak. De focus ligt in eerste instantie bij de speerpunten onderwijstijd en bestuurlijke kwaliteitsontwikkeling.

Via belangenbehartiging en sectorontwikkeling wil de VO-raad scholen en besturen in staat stellen om hun ambities en doelstellingen te realiseren en de grote uitdagingen waar het onderwijs momenteel mee kampt, aan te gaan. We zoeken een beleidsadviseur die hieraan kan en wil bijdragen.

We zijn op zoek naar een allround senior beleidsadviseur die inzetbaar is op een of twee strategische prioriteiten en die het leuk en interessant vindt om na verloop van tijd weer werkzaam te zijn op een of meerdere andere dossiers.

Naast een doorlopend thema als innovatie en onderzoek ligt de focus in deze functie de komende periode op twee strategische prioriteiten: onderwijstijd en het versterken van de bestuurlijke kwaliteitszorg.

Onderwijstijd

Samen met het ministerie van OCW en de vakbonden start de VO-raad in 2024 met een pilot waarin scholen substantieel minder lesuren aanbieden aan leerlingen en de vrijgekomen tijd besteden om leraren meer ontwikkeltijd en/of voorbereidingstijd te bieden. De pilot moet uitwijzen of een herziene balans scholen meer ruimte oplevert om te werken aan de kwaliteit van lessen en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuurlijke kwaliteitsontwikkeling

Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs in hun scholen. Via een werkagenda die momenteel in ontwikkeling is, wil de VO-raad bestuurders ondersteunen op dit vlak en een impuls geven aan deze kwaliteitsontwikkeling. De agenda vloeit voort uit de visie op onderwijskwaliteit van de vereniging zoals verwoord in het mission statement De maatschappelijke waarde van goed onderwijs (2021). De agenda wordt middels een lerende aanpak  ‘voor en door’ de leden vormgegeven en moet een aanbod gaan bieden van allerhande activiteiten vanuit (de programma’s van) de VO-raad.

De functie

Als senior beleidsadviseur geef je richting aan het beleid op in elk geval deze speerpunten. Je gaat met de leden van de VO-raad in gesprek over deze vraagstukken en geeft op basis hiervan vorm aan de belangenbehartiging en sectorontwikkeling. Als belangenbehartiger draag je bij aan de totstandkoming van standpunten en de realisatie van de juiste randvoorwaarden (zoals wet- en regelgeving, bekostiging, bestuurlijke afspraken). Daarnaast zorg je voor goed ondersteuningsaanbod voor scholen en besturen op deze thema's en coördineer je activiteiten. Je adviseert het bestuur van de VO-raad over de te volgen koers rond deze speerpunten.

Je wordt onderdeel van het team ‘Professionele schoolorganisatie’ en werkt daarin intensief samen met de teamleider en collega-beleidsadviseurs. Daarnaast werk je uiteraard veel samen met andere relevante teams en collega’s binnen de VO-raad, zoals het team Onderwijszaken en programma- en projectleiders.

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een senior beleidsadviseur op wo-werk- en denkniveau die:

 • ervaring heeft met het adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving; ervaring in het onderwijs is een pré; 
 • in staat is om strategisch te adviseren. Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en weet je adviezen mondeling en schriftelijk goed over het voetlicht te brengen;
 • in staat is om – voortbouwend op de relaties die je al hebt – besturen en scholen actief op te zoeken, de verbinding met het veld uit te bouwen en daarop relevant te blijven;
 • tactisch kan opereren en zich comfortabel voelt in de omgang met partijen die uiteenlopende belangen hebben;
 • in staat is om zelfstandig te participeren in (begeleidings)commissies, stuur- en werkgroepen en overleggen met andere partijen;
 • een teamspeler is en team overstijgend kan werken;
 • breed en flexibel inzetbaar is.

Wat bieden wij jou?

 • De gelegenheid een bijdrage te leveren aan de kernactiviteiten van de VO-raad en daarmee aan het voortgezet onderwijs in Nederland;
 • Je netwerk in en kennis over de vo-sector te versterken;  
 • Een afwisselende functie waarin je je op verschillende actuele thema’s kunt richten; 
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar; voor min. 32 uur per week, in schaal 13 CAO-VO, min. €5.187,- max. €7.225,- (inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring) met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • Een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een ruim aantal vakantiedagen, een eindejaarsuitkering van 8,33%, een prima pensioenregeling bij het ABP en een jaarlijks scholingsbudget; 
 • Een collegiale, informele en dynamische werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. Er is een platte organisatiestructuur en de lijnen zijn kort;
 • Goede mogelijkheden om waar gewenst en waar mogelijk hybride te werken.

Meer weten en solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in deze functie, mail dan uiterlijk 14 april 2024 a.s. je motivatiebrief en CV naar vacature@vo-raad.nl o.v.v. van ‘sollicitatie senior strategisch beleidsadviseur VO-raad’. Nadere informatie over deze functie is verkrijgbaar bij Hélène van Oostrom, teamleider Onderwijszaken of bel 06-83566141.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.