Nieuws

Beslisboom gevolgen einde overgangsrecht voor tijdelijke contracten

Wat zijn de gevolgen van het einde van het overgangsrecht per 1 juli 2016 voor lopende tijdelijke contracten en voor nieuwe tijdelijke contracten? De PO-Raad heeft deze schematisch op een rij gezet in een beslisboom

De ketenregeling bepaalt dat elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden op een zeker moment overgaan in een vast dienstverband. De Wet werk en zekerheid (WWZ) bepaalt dat dienstverbanden binnen het bijzonder onderwijs als opeenvolgend worden beschouwd als zij elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen. Verder bepaalt de WWZ dat er hooguit drie tijdelijke dienstverbanden in een periode van 2 jaar aangegaan kunnen worden. Bij het vierde dienstverband of bij overschrijding van de twee jaar, ontstaat een vast dienstverband. Een enkel tijdelijk dienstverband van meer dan 2 jaar aangaan mag nog wel. 

Aangezien de PO-Raad en vakbonden geen nieuwe cao hebben afgesloten per 1 juli 2015, mogen schoolbesturen in het bijzonder primair onderwijs tot 1 juli 2016 gebruikmaken van overgangsrecht voor de ketenregeling. De huidige CAO PO 2014-2015 loopt door en de ketenregeling uit de WWZ hoeft nog niet te worden nageleefd. Op 1 juli 2016 is de WWZ echter direct van toepassing, ook op lopende contracten. De beslisboom geeft een overzicht van de gevolgen van het einde van het overgangsrecht per 1 juli 2016 voor lopende tijdelijke contracten die over 1 juli heen vallen en voor nieuwe tijdelijke contracten.

Beslisboom gevolgen einde overgangsrecht voor tijdelijke contracten (versie 11 februari 2016)
562.37 KB