Nieuws

'Kom op met die banen'

Overheden moeten flink aan de bak willen ze in 2026 25.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd. In verschillende media benadrukt aanjager Hans Spigt dat de meeste overheden positief staan ten opzichte van de banenafspraak, maar dat een aantal sectoren nog onvoldoende scoren. Daarbij noemt hij ook het primair onderwijs.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de sector overheid (centrale overheid, lokale overheid en semioverheidsinstellingen, zoals scholen) als geheel 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert in 2026. Naar rato van de omvang van de sector moet het primair onderwijs 4.020 van deze arbeidsplaatsen leveren. Hans Spigt is door het kabinet aangesteld om de overheden over deze afspraak achter de vodden te zitten. Uit zijn tussenrapportage blijkt dat de sector overheid er nog niet slaagt om het goede voorbeeld te geven waar het gaat om de creatie van gehandicaptenbanen. "Met name in het primair onderwijs en bij de politie gaat het niet goed", zegt Spigt in een interview met het Algemeen Dagblad.

Spigt zegt in de krant dat sommige sector nog niet voldoende hebben gedaan als gevolg van andere prioriteiten of omdat het ingewikkeld ligt. In het primair onderwijs kan een nieuwe cao helpen om collectieve afspraken te maken over het scheppen van banen voor mensen met een beperking, aldus Spigt.

Eerder zei Spigt over de banenafspraak in het Financiële Dagblad: Overheden zijn vaak slechts experimenteel bezig met het bedenken van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Goede voorbeelden 'staan nog te veel op zichzelf'. De ambitie is vaak wel aanwezig, maar wordt nog te weinig vertaald in actie.