Nieuws

"Verruim de WWZ voor invaldocenten"

In een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden schrijft jurist arbeidsrecht Loes Dreschler over de afspraken die de PO-Raad en de vakbonden hebben gemaakt over de tijdelijke verruiming van de Wet werk en zekerheid (Wwz). "De flexwet maakt een systeem met invalkrachten in het onderwijs onmogelijk", schrijft ze.

Dreschler: "Gelukkig werd er eind november voor gekozen een zogeheten verkenner in te zetten: Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe. Tichelaar kwam met de bonden en de PO-Raad tot overeenstemming over een tijdelijke verruiming van de Wwz. Tijdens de maanden januari tot en met maart, oftewel de maanden waarin veelal een griepgolf plaatsvindt, mogen scholen in 2017 en 2018 onbeperkt invallers inzetten zonder dat dit contractuele gevolgen heeft. Hoewel het om een tijdelijke maatregel gaat, betreft het wel een aanpassing van de Wwz en daarmee wordt in mijn ogen toch toegegeven dat de Wwz het grootste obstakel is", aldus de jurist arbeidsrecht. Zij vindt dat het daarom nu tijd is voor een structurele oplossing.