Nieuws

Wetsvoorstel regelt uitzondering ketenregeling voor primair onderwijs

De uitzondering op de ketenregeling voor het primair onderwijs is opgenomen in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Tot 7 mei kan iedereen reageren op dit wetsvoorstel via de internetconsultatie. De PO-Raad sluit in haar reactie aan op de gezamenlijke reactie van de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Leden van de PO-Raad kunnen deze tekst ook gebruiken voor een reactie.

Het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans heeft tot doel de arbeidsmarkt en met name de verhouding tussen flex en vast beter in balans te brengen. Medewerkers moeten meer perspectief op zekerheid krijgen, voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om vaste contracten aan te gaan. Voor het primair onderwijs is dit wetsvoorstel een flinke verbetering ten opzichte van de bepalingen uit de Wwz. Lees hier de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. De verwachte invoeringsdatum voor dit wetsvoorstel is 1 januari 2020. De verwachte invoeringsdatum voor de normalisering van de ambtenaar is ook 1 januari 2020. Aangezien het openbaar onderwijs dan onder hetzelfde arbeidsrechtelijk regime als bijzonder onderwijs zal vallen, betreft dit wetsvoorstel het gehele primair onderwijs.

Links & downloads

Voorbeeldreactie Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans
14.32 KB
Hoofdlijnen Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans
334.6 KB