Wanneer is er sprake van werken op therapeutische basis?

Op grond van artikel 13 ZAPO is er sprake van werk op therapeutische basis als het werk aan de volgende eisen voldoet:

  • de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  • de periode mag niet langer dan 6 weken zijn;
  • de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  • het mag géén bestaande functie zijn die in de CAO staat omschreven;
  • het moet een gecreëerde functie zijn;
  • er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  • de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan.