Nieuws

Materiële bekostiging voor 2017 vastgesteld

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2017 zijn vastgesteld. De prijsbijstelling bedraagt 0,2%.

De bedragen voor 2017 (onderdeel beheer en bestuur) worden daarnaast nog verhoogd doordat de sectorale arbeidsmarktmiddelen en middelen voor het georganiseerd overleg en vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) aan de lumpsum zijn toegevoegd. Schoolbesturen moeten deze middelen conform artikel 14.1 van de CAO PO 2016 afdragen. De afspraken over de wijze waarop deze overdracht plaats zal vinden, moeten nog worden gepubliceerd.

De (begrotings)modellen in de toolbox zullen zeer binnenkort worden aangepast met deze nieuwe bekostigingsgegevens.