Nieuws

Onderwijsveld unaniem: ‘Bezuinigingen in onderwijs moeten van tafel’

Alleen door investeringen, in plaats van bezuinigingen, bevordert het ministerie van Onderwijs de gelijke kansen. In de begrotingsplannen voor het onderwijs draait het teveel om economisch rendement. De bezuinigingen moeten van tafel.

Die oproep doet de Stichting van het Onderwijs, een vertegenwoordiging van alle vakbonden en onderwijswerkgevers, vandaag in een e-mail aan Tweede Kamerleden. Ook de PO-Raad zit in deze stichting.

Gisteren presenteerde het kabinet zijn onderwijsbegroting. Vandaag en morgen zijn de Algemene Beschouwingen en kan de Tweede Kamer de plannen bijstellen. Volgens de stichting is dat hard nodig. ‘Het kabinet bezuinigt op onderwijs en dat is funest voor de toekomst van onze kinderen, jongeren en de ontwikkeling van ons land. Goed onderwijs is van levensbelang’, schrijft Paul Rosenmöller, voorzitter van de stichting.

Rendement

De onderwijsbegroting draait, volgens de onderwijsorganisaties, te veel om economisch rendement, doelmatigheid en prestatieafspraken. ‘Elk kind en elke jongere heeft nu eenmaal zijn eigen onderwijscarrière. Bij de een verloopt die sneller dan bij de ander’, schrijft Rosenmöller. De bezuinigingen moeten niet doorgaan, alleen dan kan je gelijke kansen realiseren voor alle leerlingen.

De PO-Raad reageerde dinsdag teleurgesteld op de onderwijsbegroting. De positieve boodschap die eruit naar voren kwam, bleek gestoeld op gegoochel met cijfers. Zo blijkt zogenoemd extra geld voor leraren al eerder te zijn toegezegd door de cao-partners. Gemeenten krijgen weliswaar 5 miljoen euro erbij voor het wegwerken van onderwijsachterstanden, maar het budget hiervoor voor zowel gemeenten als onderwijs neemt al jaren met miljoenen euro’s af. ,,Wie kansenongelijkheid echt wil wegwerken, moet ook daadwerkelijk investeren in het wegwerken van onderwijsachterstanden’’, reageerde Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Downloads

220.45 kB