Nieuws

Raad van State kritisch over wetsvoorstel samenwerkingsscholen

Het wetsvoorstel dat het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, moet vereenvoudigen, is in strijd met de Grondwet. Dat stelt de Raad van State in zijn voorlichting aan de Eerste Kamer.

Met het wetsvoorstel ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, eenvoudiger maken. Door deze versoepeling van de regels moeten scholen in krimpgebieden makkelijker kunnen samenwerken als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Eind 2016 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel.

Voordat het wetsvoorstel samenwerkingsscholen in de Eerste Kamer behandeld wordt, heeft de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Raad van State begin januari gevraagd om voorlichting over het wetsvoorstel te geven. De Raad van State is in zijn voorlichting kritisch op het wetsvoorstel. Zo stelt het Hoge College van Staat dat het continuïteitscriterium niet voldoet aan het grondwettelijke uitgangspunt dat de samenwerkingsschool een uitzondering vormt op de hoofdstructuur van het duale bestel. Ook stelt de Raad van State dat een overheidsstichting geen bevoegd gezag van de samenwerkingsschool kan zijn, omdat de overheid geen bijzonder onderwijs kan aanbieden zonder in conflict te komen met het principe van de neutraliteit van de overheid.

De kritiek van de Raad van State is in lijn met de zorgpunten die het eerder al uitte in een advies over het wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft de regering verzocht om te reageren op de voorlichting van de Raad van State.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad blijft bij haar standpunt dat de noodzaak om makkelijker samen te kunnen werken groot is als gevolg van dalende leerlingaantallen. Omdat deze samenwerking door de huidige wet- en regelgeving wordt belemmerd, kiezen besturen nu vaak voor een informele variant van een samenwerkingsschool. De PO-Raad heeft daarom lang gestreden voor de versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool. Zij betreurt het dan ook dat de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer eerder dit jaar werd uitgesteld en hoopt dat de wet er alsnog snel gaat komen.