Nieuws

Senaat neemt wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod aan 

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 6 juni het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod aangenomen. Dit wetsvoorstel vereenvoudigt het om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Schoolbesturen worden met deze maatregelen in staat gesteld om beter te kunnen anticiperen op leerlingendaling.

Het aangenomen wetsvoorstel regelt de volgende zaken:

  • het wordt voor besturen makkelijker om een school om te zetten van openbaar naar bijzonder of andersom;
  • het wordt makkelijker om een school van richting te laten veranderen of binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen;
  • de opheffingsnorm mag tussentijds gesplitst worden in stedelijk- en niet-stedelijk gebied binnen een gemeente; 
  • De deadline voor vrijwillige sluiting van openbare scholen wordt flexibeler.

De PO-Raad staat positief tegenover de voorgestelde maatregelen. Ze stellen schoolbesturen in staat om beter te kunnen samenwerken in de regio. Iets wat van groot belang is voor het kunnen blijven garanderen van een goed onderwijsaanbod bij leerlingendaling.

Achterbanraadpleging

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd vorige maand een amendement van Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) aangenomen dat ervoor zorgt dat de achterban moet worden geraadpleegd voordat de medezeggenschapsraad haar instemmings- en adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent. Ook bij omzetting van een school of verandering van de grondslag moet de achterban wordt geraadpleegd. 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit thema kunt u terecht bij de Helpdesk of bij onze beleidsadviseur Gertjan van Midden. Bekijk ook onze themapagina over samenwerken.