Nieuws

De eerste uitspraak over de nieuwe cumulatiegrond uit de Wet arbeidsmarkt in balans

Een kantonrechter heeft onlangs voor het eerst geoordeeld over een ontbindingsverzoek waarin onder meer de cumulatiegrond werd aangevoerd. Het betreft een andere sector, maar deze uitspraak vormt wel een aanknopingspunt voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen. Het verzoek kwam van een producent van (spuit)bussen en is niet ingewilligd. De kantonrechter vindt dat de cumulatiegrond onvoldoende is toegelicht. Daarnaast lijkt de kantonrechter er vanuit te gaan dat voor een ontbinding op de cumulatiegrond ten minste sprake moet zijn van (een) bijna voldragen ontslaggrond(en).

Als een werkgever voor 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst wilde ontbinden via de kantonrechter, was dat alleen mogelijk als een werkgever beschikte over één voldragen ontslaggrond zoals genoemd in artikel 7:669 lid 3 sub c tot en met h. Meerdere (niet voldragen) ontslaggronden konden tot 1 januari jl. niet worden gecombineerd. Dat is met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)gewijzigd. Per 1 januari jl. kan ook een combinatie van ontslaggronden leiden tot ontbinding. Dit noemen we de cumulatiegrond (de i-grond). Zie  artikel Welke mogelijkheden bestaan er vanaf 1 januari 2020 bij ontslag door werkgever?

De verschenen waarin de kantonrechter moest oordelen over een ontbindingsverzoek waarin onder meer de cumulatiegrond werd aangevoerd. Deze uitspraak willen we graag met u delen.  

Waar ging de eerste uitspraak over? De producent van (spuit)bussen wilde om meerdere redenen afscheid nemen van een van haar werknemers. Volgens de werkgever was sprake van ernstig verwijtbaar handelen (de e-grond), disfunctioneren (d-grond) en een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Ook heeft de werkgever de cumulatiegrond aan het ontbindingsverzoek ten grondslag gelegd.

De kantonrechter oordeelde dat van de aangevoerde ontslaggronden, de e-grond, d-grond en g-grond geen sprake was. Daarnaast kon, aldus de kantonrechter, een verzoek op de cumulatiegrond niet gerechtvaardigd worden. De werkgever had de cumulatiegrond namelijk niet afzonderlijk toegelicht. De kantonrechter is van mening dat wanneer de i-grond niet zelfstandig wordt toegelicht het niet aan de kantonrechter is de omstandigheden die zijn aangevoerd voor de afzonderlijke ontslaggronden zelf te verzamelen en te beoordelen. Hieraan voegt de kantonrechter toe dat ook geen sprake was van een bijna voldragen ontslaggrond. De arbeidsovereenkomst is daarom niet ontbonden.  

Dit is echter de eerste uitspraak over de cumulatiegrond. Het is dus de vraag of andere kantonrechters deze lijn voortzetten. We blijven het volgen en houden je op de hoogte.