Nieuws

Doelstelling Banenafspraak is gehaald, maar overheidssectoren blijven achter

In 2019 zijn er 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking door alle werkgevers samen gerealiseerd. Dat is meer dan afgesproken. De overheidssectoren, waaronder het onderwijs, blijven echter achter bij de doelstelling. Hierdoor blijft de quotumregeling voor deze sectoren van kracht.

De werkgevers in het bedrijfsleven hebben ruim voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak. Dit blijkt uit de resultaten die toenmalige staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met 9.786 extra banen bleef de banengroei bij de overheidssectoren het afgelopen jaar opnieuw achter bij de doelstelling van 15.000 banen. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: ,,Dit is niet goed. We moeten als onderwijs juist het goede voorbeeld geven. Zeker in deze periode waarin de economische vooruitzichten slecht zijn, is het belangrijk dat wij extra stappen zetten, zodat de mensen met een arbeidsbeperking niet de dupe worden van de crisis.’’

Van Ark benadrukt ook dat mensen met een arbeidsbeperking nu nog meer aandacht dan ooit verdienen: ,,Hun positie is kwetsbaarder geworden. De coronacrisis maakt het continueren van de mooie resultaten van de afgelopen jaren lastiger, maar dit blijft onverminderd belangrijk. De norm en de doelstelling staan: mensen met een beperking aan werk helpen en houden. Juist in deze onzekere periode. Ik roep werkgevers daarom op om kansen te blijven geven aan mensen met een arbeidsbeperking’’, aldus de staatssecretaris.

In 2026 moeten het bedrijfsleven en de overheidssectoren samen 125.000 banen extra hebben gerealiseerd. Dat hebben het toenmalige kabinet en sociale partners in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken. Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De PO-Raad en VO-raad spannen zich in om schoolbesturen extra te ondersteunen. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden op een baan in het onderwijs.

Staatssecretaris Van Ark is verder bezig met een vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Hierdoor kunnen werkgevers ook in de toekomst voldoende banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de vereenvoudiging van het wetsvoorstel wordt ook de werking van de quotumregeling aangepast. Op basis van de quotumregeling krijgen werkgevers die niet voldoende banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, een boete. In de brief aan de Tweede Kamer meldt de staatssecretaris dat de komende maanden duidelijk wordt of het wetsvoorstel tijdig naar de Tweede Kamer kan en of de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 kan worden gehaald.

Den Besten: ,,De PO-Raad gaat de komende tijd, samen met de overige Zelfstandige Publieke Werkgevers, meer gas geven op het realiseren van de banenafspraak. We vinden dat onze sectoren hier meer en beter op moeten leveren. We moeten dit echt tot een speerpunt voor het nieuwe schooljaar maken. Het gaat immers voor een groot deel over onze eigen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.''

Resultaten banenafspraak sector overheid ten opzichte van de nulmeting:

  Nulmeting (eind 2012) 2015 2016 2017 2018 2019
Formele dienstverbanden 5.134 -984 -531 +496 +2.465 +4.211
Inleenverbanden (uitzendrelaties en Wswdetacheringen) 8.689 +6.437 +4.128 +5.976 +5.475 +5.576
Totaal 13.823 +5.453 +3.597 +6.471 +7.940

+9.786

Doelstelling Sociaal Akkoord   +3.000 +6.500 +10.000 +12.500 +15.000

Tamara van Ark is ondertussen beëdigd als minister voor Medische Zorg en Sport. Haar positie als staatssecretaris van Sociale Zaken is nu overgenomen door Bas van 't Wout.