Nieuws

Openbaar onderwijs wordt niet langer gezien als overheidshandelen

Door een uitspraak van de Hoge Raad wordt het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen niet langer als overheidshandelen gezien. Hierdoor valt het openbaar onderwijs binnen het bereik van de btw. Het openbaar onderwijs kan echter gebruikmaken van de onderwijsvrijstelling voor btw.

Feitelijk verandert er voor de meeste openbare schoolbesturen niet veel. Een instelling van openbaar onderwijs kan door de verandering wel makkelijker deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Een onderwijs- en de kinderopvangorganisatie kunnen bijvoorbeeld een fiscale eenheid vormen, als zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht vérgaand zijn verweven.

Tot nu toe was in het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling vastgelegd dat openbare onderwijsinstellingen onderwijs verzorgen als overheid. Openbare onderwijsinstellingen maken echter geen gebruik van specifieke overheidsbevoegdheden bij het verzorgen van openbaar onderwijs. Zij verrichten de werkzaamheden onder dezelfde juridische condities als bijzondere onderwijsinstellingen. Het is daardoor logisch dat openbaar en bijzonder onderwijs op dezelfde manier wordt behandeld en dat het beleidsbesluit op dit punt wordt aangepast.

De uitspraak van De Hoge Raad op 19 juni 2020 ging over de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen. De uitspraak dat gemeenten daarbij niet handelen als overheid, heeft ook gevolgen voor het openbaar onderwijs.