Nieuws

Stem over onderhandelaarsakkoord nieuwe cao 

Leden van de PO-Raad kunnen tot en met maandag 11 juli een stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Het Algemeen Bestuur van de PO-Raad legt het akkoord met een positief advies voor aan de achterban.  
 
De aangesloten schoolbesturen hebben een mail ontvangen met de link naar het digitale stemformulier. Heb je vragen over de stemprocedure of heb je ten onrechte geen mail ontvangen, mail dan naar cao@poraad.nl

Het bestuur van de PO-Raad nodig de leden van harte uit om een stem uit te brengen. Het gaat tenslotte om een cao voor de hele sector primair onderwijs.   

Het is van belang dat de stemprocedure zorgvuldig en transparant verloopt. Elk schoolbestuur dat is aangesloten bij de PO-Raad kan een (gewogen) stem uitbrengen. Het gewicht van de stem is volgens de statuten van de vereniging bepaalt op basis van het aantal leerlingen op de scholen van elk schoolbestuur. 

Heb je inhoudelijke vragen over het onderhandelaarsakkoord en de cao, kijk dan op de website van de PO-Raad. Voor inhoudelijke vragen over het onderhandelaarsakkoord kun je terecht in het ledenportal van de Juridische Helpdesk in het ledenportal

Typen op een toetsenbord

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten