Pensioenpremie

Op basis van de inhoud van de pensioenregeling stelt het ABP de premie voor de pensioenregeling vast. Deze premie bestaat uit een premie voor het ouderdoms- en partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en VPL (VUT-, prepensioen- en levensloopregelingen). Het ABP stelt elk jaar eind november de pensioenpremie voor het volgende jaar vast.

Niet alleen de inhoud van de pensioenregeling speelt een rol bij het vaststellen van de premie. Ook de samenstelling van de deelnemers aan de regeling, levensverwachting en rente. Met name de stijgende levensverwachting en dalende rente hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat de premie steeg. Tot slot kan de financiĆ«le situatie van het ABP invloed hebben op de hoogte van de premie.

Lees meer op de themapagina Pensioen

 

oud en jong