Wijzigingen in pensioenregeling

Alle werknemers in het primaire en voortgezet onderwijs zijn deelnemers in de pensioenregeling van overheid en onderwijs. In deze pensioenregeling is het ouderdoms-, partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP. Op de website van het ABP staat meer informatie over de inhoud van de pensioenregeling.

Wijzigingen in de pensioenregeling komen tot stand door onderhandeling tussen sociale partners in de zogenaamde pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneel. De sociale partners bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de 14 overheids- en onderwijssectoren : rijk, defensie, politie, rechterlijke macht, gemeenten, provincies, waterschappen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, academische ziekenhuizen en onderzoekinstellingen.

De PO-Raad en de VO-raad zijn wettelijk aangewezen als vertegenwoordigers voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs. Deze wettelijk vastlegging is bijzonder omdat bij de marktsectoren de sectoren zelf bepalen met wie ze over de inhoud van de pensioenregeling onderhandelen. Door deel te nemen aan het bovensectorale overleg over de pensioenafspraken van het overheidspersoneel hebben wij invloed op de onderhandelingen.

Lees meer op de themapagina Pensioen

 

ondersteuning