Nieuws

Extra post-corona ondersteuning voor bijna 29.000 leerlingen

Ruim 1100 scholen in het primair onderwijs vroegen nog voor de zomervakantie subsidie aan om hun leerlingen extra ondersteuning te kunnen bieden vanwege door de coronacrisis opgelopen leer- en ontwikkelachterstanden. Dat betekent dat bijna 29.000 leerlingen de komende periode extra begeleid worden. De scholen zetten het toegekende geld in voor verschillende type programma’s.

Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze die vormgeven. Het geld komt in drie tijdvakken beschikbaar. OCW maakt vandaag bekend dat alle aanvragen in het eerste tijdvak zijn toegekend. Er is nu bijna €26 miljoen uitgekeerd aan scholen in het primair onderwijs. Zij bieden extra ondersteuning aan tussen 1 juli en 31 december 2020.

Maatwerk

De subsidieregeling is gericht op maatwerk en de eerste cijfers laten zien dat scholen daar ook voor kiezen. Ze bieden diverse programma’s aan. Meer dan de helft kiest voor een verlengde schooldag, ruim een kwart voor een zomerprogramma, maar er zijn ook scholen die een herfst- of weekendprogramma aanbieden. En een combinatie van programma’s is ook mogelijk. Het beeld is precies waar PO-Raad vicevoorzitter Anko van Hoepen op hoopte: ,,Scholen zelf hebben de situatie van hun leerlingen het best in beeld. Deze subsidieregeling gaat uit van de professionaliteit het schoolteam om de meest passende ondersteuning aan te bieden. Het is goed om te zien dat scholen daadwerkelijk verschillende programma’s kiezen die bij hen en hun leerlingen passen.”

Van Hoepen is ook enthousiast over de samenwerking die scholen zoeken én vinden. ,,We hebben en grote maatschappelijke opdracht en moeten als sector sámen met anderen optrekken. In het bieden van extra ondersteuning zien we dat scholen die samenwerking met anderen ook zoeken.” Ruim 60% van de aanvragers geeft de extra ondersteuning vorm met een samenwerkingspartner. In veel gevallen is dat een andere school, maar ook de gemeente, huiswerkbegeleiding, culturele instellingen en lerarenopleidingen zijn populaire partners.

Scholen kunnen tussen 18 augustus en 18 september aanvragen indienen voor het tweede tijdvak van de subsidieregeling. Het moet daarbij gaan om extra ondersteuning in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021. Is er daarna nog budget beschikbaar, dan volgt een derde aanvraagronde.