Nieuws

Format voor bestuursverslag helpt bij verantwoorden

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen nu gebruik maken van een format dat helpt bij het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, met een duidelijke lijn en weinig herhalingen. Het format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording.

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het met de stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. In de praktijk blijkt echter dat het bestuursverslag vaak een ‘verplicht nummer’ is geworden. Het vergt een flinke inspanning om een bestuursverslag te schrijven en het heeft vaak maar een beperkt effect.

Naar aanleiding van de ALV van de PO-Raad van november 2018 heeft een aantal schoolbesturen de koppen bij elkaar gestoken. Om te werken aan een format voor het bestuursverslag. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een overall beeld van de sector te verkrijgen. Met de doelen in gedachten is door de werkgroep van schoolbesturen en controllers hard gewerkt aan een inhoudelijk geschikt format.

In het format zijn de verplichte onderdelen samengebracht in drie hoofdstukken, met ieder maximaal 5 subhoofdstukken: het bestuur, verantwoording beleid en verantwoording financiën. Alle schoolbesturen kunnen er nu gebruik van maken. Op basis van de ervaringen daarmee wordt het format volgend jaar geoptimaliseerd.

In de toolbox op deze website kun je de pdf downloaden. Daar kun je ook een Word-versie aanvragen. De PO-Raad verwacht in 2020 ook een online tool beschikbaar te kunnen stellen die het opstellen van het bestuursverslag nog makkelijker maakt.

Downloads

368.1 kB