Toolbox

Handreiking voor bestuursverslag

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van de vernieuwde handreiking bestuursverslag (voorheen: format). De handreiking helpt bij het schrijven van een bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording.  

Net als voorgaande jaren deelt de PO-Raad het invulbare Word-formulier. Het is hetzelfde format (handreiking) als het bestuursverslag in pdf, maar dan invulbaar voor het schoolbestuur. Voeg je eigen logo toe, sla het op als pdf en het bestuursverslag is klaar.

Achtergrond  

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen is door een werkgroep van schoolorganisaties en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat aan alle wettelijke vereisten voldoet. De handreiking wordt ieder jaar aangescherpt en geüpdatet. 

Bestuursverslag 2023

Het Bestuursverslag 2023 is te downloaden vanaf 12 januari 2024. Met deze handreiking leg je verantwoording af over het jaar 2023. 
Deze versie van het Bestuursverslag is afgestemd met Van Ree Accountants, Flynth en Moore-DRV. De maatschappelijke thema’s in dit Bestuursverslag zijn afgestemd met het ministerie van OCW. Bovendien raden we aan de handreiking van VTOI-NVTK als leidraad te nemen voor passages over het toezicht op de doelmatige besteding.

Invulbare handreiking bestuursverslag (Word-formulier)

Vraag hier de Word-versie aan van de Handreiking Bestuursverslag (Word-formulier). Dit formulier kun je direct invullen. Voeg het eigen logo toe, sla het op als pdf en het bestuursverslag is klaar! 

Bekijk

Handreiking bestuursverslag (pdf)

Download hier de pdf-versie van de Handreiking Bestuursverslag (bijgewerkt 12 januari 2024). Overzichtelijk opgemaakt. Deze versie kan niet worden bewerkt. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten