Regionale samenwerking

De PO-Raad ziet steeds meer scholen en schoolbesturen regionaal samenwerken. Bijvoorbeeld binnen het Samen Opleiden en Professionaliseren maar ook in de aanpak van de personeelstekorten of het evidence-informed verrijken van de onderwijskwaliteit. Een positieve ontwikkeling, want regionaal samenwerken biedt kansen voor een aanpak op maat. Zo wordt nauw aangesloten op regionale vraagstukken zoals de arbeidsmarkt. De PO-Raad stimuleert schoolbesturen om meer regionaal samen te werken. Zowel binnen het primair onderwijs als met het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, de jeugdzorg en kinderopvang.  

 

knutselen