Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wanneer kinderen met een achterstand op de basisschool beginnen, is het lastig deze nog in te halen. Daarom is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zo belangrijk. Jonge kinderen ontwikkelen spelenderwijs allerlei vaardigheden waarmee ze goed toegerust op de basisschool kunnen starten. Met VVE-programma's kunnen achterstanden in taal, sociaal-emotionele ontwikkeling of op andere vlakken worden gesignaleerd en aangepakt.